www.tourdekids.cz

Cíle projektu

NAUČIT SE SPRÁVNÝM NÁVYKŮM BEZPEČNÉ JÍZDY NA KOLE, Protože statistiky dokazují, že nejvíce vážných úrazů na kole postihu věkovou skupinu 6 až 14 let. V roce 2009 zavinily děti cyklisté celkem 237 dopravních nehod hlášených Policií CR, tj. 12 % z celkového počtu dopravních nehod zaviněných cyklisty. 


PODPORA ZDRAVÉHO SPORTOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE, protože české děti jsou deváté nejtlustší děti na světě. Přestaly se téměř hýbat a u počítače nebo televize prosedí více než 2 hodiny denně. Téměř 25 % dětí necvičí a to i s vědomím rodičů. Zatímco v roce 1996 bylo v ČR s diagnózou obezity či přejídání asi 10 tisíc dětí do 15 let, v roce 2009 jich bylo téměř 27 tisíc.

 

Dopravní nehody cyklistů v roce 2009

 

1. Základní fakta – sumarizace

 • V roce 2009 zemřelo v důsledku dopravních nehod v České republice 72 cyklistů, tj. 8,7 % z celkového počtu usmrcených osob v roce 2009.

 • Každá 12. usmrcená osoba v roce 2009 byl cyklista.

 • V roce 2009 zavinili cyklisté celkem 1 909 dopravních nehod hlášených Policii ČR, tj.  96 % ze všech dopravních nehod zaviněných řidiči nemotorových vozidel a 2,55 % ze všech dopravních nehod hlášených Policii ČR v roce 2009.

 • Při těchto dopravních nehodách bylo usmrceno celkem 38 osob tj.  53 % z celkového počtu usmrcených cyklistů, 245 osob bylo těžce zraněno a 1 554 osob bylo zraněno lehce.

 • V roce 2009 zavinily děti cyklisté celkem 237 dopravních nehod hlášených Policii ČR, tj. 12 % z celkového počtu dopravních nehod zaviněných cyklisty.

 • 87 % z celkového počtu dopravních nehod zaviněných dětmi cyklisty bylo v obci, tj. každá 1,2. dopravní nehoda zaviněná dítětem – cyklistou se stala v roce 2009 v obci.

 • Každá 8. dopravní nehoda zaviněná cyklistou a hlášená Policii ČR byla zaviněna cyklistou ve věku do 15 let.

 • V roce 2009 bylo usmrceno 1 dítě – cyklista a 21 dětí cyklistů bylo lehce zraněno. Usmrcený cyklista měl cyklistou přilbu, byl usmrceno mimo obec a viníkem dopravní nehody byl řidič motorového vozidla

 • V obci zavinili cyklisté celkem 1 452 dopravních nehod.

 • Z tohoto počtu zavinili v obci děti do 15 let celkem 205 dopravních nehod, tj. 14 % dopravních nehod.

 • Pod vlivem alkoholu zavinili cyklisté v roce 2009 celkem 522 dopravních nehod, z tohoto počtu zavinili děti do 15 let pod vlivem alkoholu celkem 2 dopravní nehody, tj. 9 % z celkového počtu dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu a hlášených Policii ČR.

 • Každá 11. dopravní nehoda zaviněná pod vlivem alkoholu a hlášená Policii ČR v roce 2009 byla zaviněna opilým cyklistou.

 • Závažnost dopravních nehod zaviněných cyklisty(1) dosáhla v roce 2009 hodnoty 20, tj. 1,5 x více než stejný ukazatel u osobních automobilů.

(1) Počet usmrcených osob na 1000 dopravních nehod

 

2. Tabulková část

Dopravní nehody zaviněné cyklisty v roce 2008

 

 

Počet nehod

Usmrceno

Těžce zraněno

Lehce zraněno

Cyklisté celkem

1 909

38

245

1 554

Z toho děti

237

0

0

210

 

Usmrceno cyklistů – řidičů při jimi zaviněných i nezaviněných dopravních nehodách

 

 

Cyklisté řidiči  celkem

z toho děti

2008

77

2

2009

72

1

 

Dopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu – počet dopravních nehod zaviněných cyklisty

 

 

Počet nehod

řidiči osobních automobilů

4 462

řidiči nákladních automobilů

343

cyklisté

522

chodci

132

řidiči motocyklů a malých motocyklů

266

 

Dopravní nehody zaviněné cyklisty pod vlivem alkoholu, porovnání let 2008/2009

 

 

Počet nehod

2008

435

2009

522

 

3. Grafická část

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Besip (www.besip.cz

 • Hlavní partneři projektu
 • Partner projektu