www.tourdekids.cz

Ostatní

Porušení pravdel seriálu TdK a následná diskvalifikace:

Bude-li závodník startovat z jiného místa, než je k tomu určené (před startovní páskou).

Nepřihlásí-li se do správné kategorie, a to i neúmyslně (špatným zadáním roku narození).

V případě úmyslného zkrácení trati.

V případě hrubého a nesportovního chování a to zejména vůči ostatních účastníkům závodu.

Při jízdě bez helmy a řádně umístěného startovního čísla.

Neřízení se pokynů pořadatele.

V případě porušení zásad fair-play.

 

Bezpečnost závodníků:

Bezpečnost závodníků je zajišťována vyznačením a omezením provozu v prostoru trati.

Pro případ potřeby bude v místě zajištěna zdravotní služba pro případnou lékařskou pomoc.

Jízda bez cyklistické helmy není dovolena.

 

Protest:

Protest na výsledek a porušení pravidel je možné pouze ihned po závodě to nejpozději do 10 minut po skončení závodu v kanceláři závodu. Podmínkou je vyplnění formuláře, který bude k dispozici v kanceláři závodu. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.
 

  • Hlavní partneři projektu
  • Partner projektu